top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Lek er ikke en luksus

Mørkevandring

Date

5.2.2023

Location

59°58'04.6"N 10°43'01.4"E

Ofte blir lek opfattet som en overflødig og barnlig aktivitet. Likevel er det når vi forholder oss lekent og kreativt til verden vi får nye ideer og løsninger på konflikter i livene våre, som barn eller voksen. Det er når vi leker vi lærer hva som fungerer for oss og hva som ikke gjør det - det er med andre ord her vi blir kjent med oss selv og verden.
Akkurat nå beskriver mange at verden er for stor og for komplisert. Det er for mange detaljer til at de får plass i boksene vi pleide å putte ting i for å hjelpe oss å se sammenhenger. Kassene bryter sammen, overfylles og kan ikke lenger holde den nye situasjonen - så kanskje det helt riktige å gjøre nå er å løsne på formene og gi plass til å leke, flytte rundt på ting, finne nytt stoff og bygge noe selv?

Derfor inviterer Vandrestaven dere til å bygge en midlertidig skulpturpark med oss. Skulpturparken foregår i miljøet rundt Gaustad gruve nær Sognsvann. Om det er snø kan man bygge med den, men ellers bygger vi med sten, grener og det vi ellers kan finne i området. Det er lov å ta med seg materialer som er lett nedbrytbare. Husk at det er en midlertidig skulpturpark. Det er ikke lov å lage varige forandringer på stedet.

I løpet av dagen vil det være bål og suppe, og mulighet for enten å komme forbi og se arbeidsprosessen eller bygge en skulptur selv.

Vi anbefaler å ta med seg:
Kopp + skje til suppe
Varme klær
Saks/ kniv
Spade
Brodder
Sitteunderlag
koordinator: 59°58'04.6"N 10°43'01.4"E

Mørkevandring er et årligt event i regi av kunsternetverket Vandrestaven. Siden 2021 er en eller flere kunstnere blevet inviteret til at skabe et værk eller et projekt til området rundt den gamle gruve nær Sognsvann. Konceptet bag dette års mørkevandring er udarbejdet af Vilde Jensen, Sofie Makhinhuta og Sarah Sikorie.

Skulpturen på postern er laget av David Berggren

__________
English:

Play is often seen as an superfluous and childish activity, even though it is when we relate to the world in a playful and creative way, that we get new ideas and solutions to conflicts in our lives. Both if you are a child or an adult. It is when we play we are learning what works for us and what doesn´t. In other words, it is by playing we get acquainted with ourselves and our surroundings.
In this moment of time many describe the world as being too big and complicated. It is too many details and they don´t fit in the boxes we used to put things in to see coherence. The boxes are overflowing and cannot hold the new situation anymore, so maybe the right thing to do now, is to loosen up and spend some time playing, move things around and build something yourself?

This is why The Walking Stick invites you to build a temporary sculpture park with us. The sculpture park takes place in the surroundings of Gaustad Gruve, close to Sognsvann. If there is snow, we can build with that, otherwise we´ll use rocks, sticks and what else we can find in the area. It is allowed to bring easily degradable materials, but remember: it is a temporary sculpture park. It is not allowed to make permanent changes on site.

During the day, there will be a campfire, soup and the opportunity to either stop by and see the working process or make a sculpture of your own.

We recommend that you bring with you:
A cup and spoon for the soup
Warm clothes
Scissors/knives
A shovel
Something to sit on
Crampons
Coordinates: 59°58'04.6"N 10°43'01.4"E

Mørkevandring is an annual event held by the artist network Vandrestaven (The walking Stick) Since 2021, one or more artists has been invited to create a work or a project made for the area around the old mine near Sognsvann. The concept behind this year´s Mørkevandring is made by Vilde Jensen, Sofie Markinhuhta og Sarah Sikorie

The sculpture in the poster is made by David Berggren

bottom of page