top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Profound Statement

By

Jo Mikkel Sjaastad Huse

Date

17.10.2021

Location

59°54'32.6"N 10°44'15.1"E (OSLO)

Profound statement er en performance laget for bevegelige objekter som står i ro en stakket stund, og vil finne sted i garasjen for el-biler under Akershus festning, med inngang ved Myntgata 2. Hva skjer når arbeidsdagen er over? Dypt under bakken begynner noe å snakke. Hver dag starter og slutter med det samme, omfavnet av dyna, med tomt eller fullt batteri, vi løper avgårde og jobber for å få muligheten til å fortsette med det samme i morgen.

Jo Mikkel Sjaastad Huse (f. 1991) arbeider med objekter og subjekter som kanskje eller kanskje ikke sier noe, vil si noe, kan si noe. Om potensiale, håp og hva som skjer etterpå. Jo Mikkel har utdanning fra kunstakademiene i Oslo, Bergen, Tromsø og Stockholm.

Find eventet på ladeplassen under Akerhus festning WP5P+JW Oslo.

Støttet af KORO

____________
English:
Profound statement is a performance made for mobile objects that stand still for a little while, and will be shown in the charging garage for electric cars under Akershus fortress, which can be entered right by Myntgata 2. What happens when the work day is over? Deep underground something starts speaking. Every day begins and ends with the same, enveloped in sheets and duvet, battery empty or charged, we run to work to be able to repeat it tomorrow.
Jo Mikkel Sjaastad Huse (b. 1991) works with objects and subjects that may or may not say something, want to say something, can say something. About potential, hope and what comes after. Jo Mikkel has education from the art academies in Oslo, Bergen, Tromsø and Stockholm.
Find the event at Oslo Kommune Charging Station WP5P+JW Oslo.

Supported by KORO

bottom of page