top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Stille dage

By

Astrid Hjortdal

Date

26.6.2021

Location

Bergsalleen, Ullevål hageby

Vandrestaven Udstillingspunkt er glade for å kunne annonsere åpningen av den stedsspesifikke utstillingen og publikasjonen Stille dage av Astrid Hjortdal. Lørdag den 26/6 fra 12 - 16 kan du finne oss på Bergsalleen i Ullevål hageby. Hvis du går fra Damplassen er verket på høyre hånd ca halvveis oppe i veien.

Verket er en selektiv kartlegging av det lokale området og et forsøk på å vende om på og reflektere over forskjellige hverdagssituasjoner og hendelser som skjer når man bruker lengre tid på et fokusert område.

Man vil kunne se verket på Bergsalleen en måned etter åpningen. Publikasjonen vil kun være tilgjengelig på åpningen.

Støttet af KORO.


__________
English:
Vandrestaven Udstillingspunkt is pleased to announce the opening of the site specific piece and publication Stille dage by Astrid Hjortdal. The fernissage will be on Saturday 26th of June between 12 and 16. Find us at Bergsalleen, Ullevål Hageby. If you walk from Damplassen the piece will be visible at your right hand approximately halfway up the road.The piece is a selective mapping of the local area. It is an attempt to shift and reflect upon the value of various everyday situations and occurrences that happen when spending more time within a focused area.The piece will be visible a month from the opening date. The publication will only be available at the opening.


The project is supported by KORO.

bottom of page