top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Tvelys

With

Naturkoret

Date

5.2.2022

Location

Sognsvann (station) Oslo

Vandrestaven inviterer dig til at komme med på en mørkevandring. Vandringen starter ved Sognsvann st. kl 19.00 og går op til Gaustad gruve. Lysene stopper ca der hvor man drejer væk fra stien rundt Sognsvann og resten af turen kommer til at foregå i mørke. Fremme ved gruven vil vi møde Naturkoret som har forberedt et værk for os og den gamle gruve.

Om Naturkoret og værket:
Naturkoret vil I deres performance ‘Tvelys’ arbejde med det fiktive stof som myten om flagermus er gjort af. Som magiske folk vil de pendulere mellem følelser af attrå og uhygge gennem sang og skrig, i et forsøg på en empatisk gestus mod de flagermus der bor i Gaustad Gruve.

Naturkoret er en performativ platform, hvori koristerne fortløbende tilpasser og processerer sit forhold til og begreb om naturen, gennem sang, tech, magi og bevægelse.

Medbring:
Vandtætte og varme sko (god ide med brodder)
En kop
Siddeunderlag
Evt røde lygter (rødt lys ødelægger ikke dit nattesyn)

Projektet er støttet af KORO og Nordic Culture Point

_______________________
English:

The Walking Stick invites you to come along on a walk in the dark. The walk starts at Sognsvann st. at 19.00 and goes to Gaustad gruve. The lights stop when the road turns away from the lake and the rest of the trip will happen in the dark. At the mine we will meet Naturkoret, who has prepared a piece especially for us and the old mine.

About Naturkoret and this piece:

Naturkoret will in their performance: ‘Tvelys’ interact with the fictional fabric of the bat as a mythological entity. As magical people, they will through song and shrieks pendulate between feelings of yearning and scare, as well as attempting an empathetic reach towards the bats living in Gaustad Gruve.

Naturkoret is a performative platform, wherein choristers continuously adapt and process their relationship with and concept of nature, through acts of song, tech, magic and movement.

Warm beverages will be served.

Bring:
Waterproof and warm shoes (good idea to use ice cleats)
A cup
Sitting Mat
Red lights (since they do not ruin your night vision)

The project is supported by KORO and Nordic Culture Point

bottom of page