top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Vise til de søvnløse og andre trætte sjæle

By

Amalie Vestergaard Olsen

Date

17.09.2022

Location

XQXG+RC3 Maridalen

Vandrestaven inviterer dig med til Maridalen hvor Amalie Vestergaard Olsen har skabt et stedspecifikt værk der forbinder sig til jorden gennem historierne om kul milerne og kulsvierne der plejede at arbejde i området. Kl 13.30 vil Therese-Angelle opføre en særlig sang.

For at finde frem til stedet kan du følge koordinaterne XQXG+RC3 eller se efter de skilte vi har sat op fra busstoppet Maridalen kirke.

Mere om værket:
Maridalen er i dag et værnet naturlandskab, men engang fandtes der også proto-industrielle virksomheder, som eksempelvis kulmiler. Her arbejdede kulsvierne og producerede trækul til jernværkerne i området. Flere steder i Maridalen findes der skjulte spor i skovbunden fra de over 400 år gamle kulmiler.

Igennem installation og performance vil udstillingen, Vise til de søvnløse og andre trætte sjæle, forsøge at skabe kontakt til fortiden i landskabet. Den svenske forfatter Dan Andersson skrev i 1914 bogen Kolarhistorier om kulsviernes arbejde og liv. Mange af hans fortællinger beskriver overnaturlige og uforklarlige hændelser i skoven. Med inspiration fra Anderssons tekster vil Therese-Angelle Khachik fremføre en hymne til kulsvierne og landskabet de opstod ud af.

Amalie Vestergaard Olsen (f.1990, Danmark) er en dansk kunstner bosat i Oslo. Hun er uddannet ved Kunstakademiet i Bergen, hvor hun tog sin mastergrad i 2020. Hun arbejder primært med tegning, tekst, installation og skulptur.

Therese-Angelle Khachik (De/dem) er en lyrisk sopran med base i Oslo, som medstiftet Norges første skeive operakompani "Skeive Stemmer" i 2019.

Angelle fullførte sin bachelorgrad ved Barratt Due Musikkinstitutt i 2016 og mastergrad ved Statens Operahøgskole i 2020.

Projektet er støttet af KORO

Fotodokumentation av Annelen Røe

____________
English

The Walking Stick invites you to Maridalen where Amalie Vestergaard Olsen has created a site specific piece. The piece connects itself to the ground by the local myths about the charcoal mines and its workers. At 13.30 the opera singer Therese-Angelle vil perform a special song.

To find the place either follow these coordinates XQXG+RC3 or look for the signs guiding you from the bus stop Maridalen kirke.

More about the art peice:
Maridalen is today a protected area, but once this area layed ground to many proto- industrial companies like the charcoal kilns. In these kilns the coal workers (or kulsvierne) worked and produced charcoal for the ironworks in the area. At many places around Maridalen the forest floor still contains hidden traces of the now 400 years old charcoal kilns.


Through installation and performance the exhibition, Ballad to the Sleepless and Other Tired Souls, aims to build a connection to the past life of this landscape. The swedish poet Dan Andersson in 1914 wrote the book Kolarhistorier (Charcoal stories) about the workers life and conditions. Many of his stories contains supernatural and mysterious events in the forest. With inspiration from Anderssons texts Therese-Angelle Khachik will perform a hymn to the charcoal workers and the landscaper which created them.

Amalie Vestergaard Olsen (1990, Denmark) is a danish artist living in Oslo. in 2020 she finished her master at the Art Academy of Bergen. Her primarily works with drawing, tekst, installation and sculpture.

Therese-Angelle Khachik (They/them) is a lyric soprano currently living in Oslo. In 2019 they were part of initiating Norways first queer opra company "Skeive Stemmer".

Angelle finished a BA at Barratt Due Musikkinstitutt in 2016 and MA at Statens Operahøgskole in 2020.

The project is supported by KORO.

Photodocumentation by Annelen Røe

bottom of page